Jagtborg Grundejerforening

Kort over områdets grøfter

På vores område, er der etableret et netværk af grøfter, som skal aflede regnvand mod nord til Kattegat, og mod syd til Hov Vig.

Principielt er det den enkelte grundejer der selv er ansvarlig for oprensning af de grøfter der er på eget grundstykke, i naboskel, eller i vejskel.

Grundejerforeningen forestår vedligeholdelsen af de fleste grøfter på grundejernes vegne.

Jagtborgs Grundejerforening er ejer af områdets veje, og er i den egenskab bredejer af de grøfter der løber langs med vejene.

Ved etablering af overgang/indkørsel e.lign. skal foreningen kontaktes først

Der må ikke foretages forandringer i grøfternes udformning uden godkendelse fra bestyrelsen og Odsherred Kommune.

Der må ikke udledes vand fra grundene til etablerede grøfter uden godkendelse fra bestyrelsen og Odsherred Kommune.

Vores grøfter er som alt andet udsat for tidens tand. Kontakt venligst vores grøftemand (se bestyrelsen) hvis du oplever problemer med grøfterne

Informationsbrev fra Odsherred Kommune om vedligeholse af grøfter - klik her.

For godt tyve år siden, blev der foretaget en analyse af grundvandsspejl og områdets geologiske sammensætning - klik her.

Billeder fra udløbet ved Kattegat.
(Man kommer ud til udløbet ad Blåbærvej, til højre ad stien i Statsskovplantagen, og til venstre efter ca. 25m ad "Spor 4".)

Billeder fra pumpetationen mod Hov Vig, for enden af Tranebærvej. Det er et avanceret anlæg med dobbelt pumpe.

Til venstre for dæmningen ligger Jagtborgs reservoirgrøft, hvor alle grøfter på sydsyden udløber. Den løber ca. 100m parallelt med Landvandskanalen, der ses til højre. Pumpestationen løfter vores regnvand ca. 1½m op til Landvandskanalens niveau. Landvandskanalen løber hele vejen rundt om Hov Vig, langs Nakke's vestside, før udløb via dæmningens sluseværk til Isefjorden. Sluseværket ligger i fuglereservatet, hvortil der ikke er adgang.

Neden for er gengivet et kort over de grøfter og vandløb som findes i området.

Kortet er opdelt i fire sider, og du kan klikke på hver enkelt kortside, for at fremkalde en høj opløsning!

Information
32 12 77 65
Rønnebærvej 16, 4500 Nykøbing Sjælland
CVR: 21 56 06 18
Nyttige links
Menu
Copyright © 2021 Jagtborgs Grundejerforening
Cookie-og-privatlivspolitik
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram