Jagtborg Grundejerforening

Billeder

Bevoksning - vejareal.

Vores veje er ved at blive stærkt tilgroede af bevoksning fra grundene. Mange steder stritter grene m.v. langt ud i vejrummet. Der opfordres til, at man sørger for at nedklippe bevoksning.

Bortset fra Tranebærvej - og Brombærvej fra nr. 39 - "Enebærdalen", der har 8 meters vejbredde - og Rønnebærvej 18 - 22, der har 4 meters vejbredde, - er alle øvrige veje 6 meter brede.

Det er din pligt som grundejer, at du friholder vejrummet fra bevoksning. Det betyder, at du skal klippe mindst 2,75m i lodret plan i vejskel, respektive 4, eller 2, eller 3 meter fra vejmidte.

Se tegningen nedenfor.

Respektér i øvrigt venligst, at vejrabatten er en del af vejarealet og ikke oplagsplads for grenaffald m.m.

"Parkering forbudt i begge vejsider"-skiltene er placeret på grundejerforeningens veje, ved indkørslen fra Rørvigvej, på sydsiden såvel som på nordsiden.

Enebærvej, ultimo september 2021.

I forbindelse med sommerhusbyggeri er der udlagt plader for at skåne grusvejen.

En af grundejerforeningens grusveje, der her munder ud i stien ved Sandflugtsplantagen. September 2021.

En af grundejerforeningens grusveje på sydsiden af Rørvigvej, Tranebærvej. September 2021.

Information
32 12 77 65
Rønnebærvej 16, 4500 Nykøbing Sjælland
CVR: 21 56 06 18
Nyttige links
Menu
Copyright © 2021 Jagtborgs Grundejerforening
Cookie-og-privatlivspolitik
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram