ForsidenStatus på gravearbejde syd for Rørvigvej pr januar 2021.


Rørvig Vandværk går videre med arbejdet med nye vandrør en af de første dage og fortsætter, hvis ellers vejret tillader.
Rørvig Vandværk har lovet at checke samtlige afskærmninger af huller.
Udbedring af grusveje er forsinket af Rørvig Vandværks arbejde. Så snart det er afsluttet, går vi i gang.

Problemer omkring entreprenørarbejdet, kontakt Jan Lyngborg, Rørvig Vandværk, tlf 2928 4361.
Problemer omkring veje, kontakt Hans Thaysen, tlf 4093 2488.
På bestyrelsens vegne, Aksel

Besigtigelse af grøften langs Enebærvej samt afvandingsgrøfterne fra Enebærvej-grøften til grøften langs Blåbærvej.


Som vedtaget på generalforsamlingen 2020 skulle der foretages en besigtigelse af grøften langs Enebærvej samt afvandingsgrøfterne fra Enebærvej-grøften til grøften langs Blåbærvej. Det har resulteret i denne rapport (tryk på link for at læse rapporten). Rapprten er godkendt af samtlige medlemmer af gruppen.
Rapporten viser, at der er “buler” på 3-5 cm i grøftestykkerne mellem rørføringerne under indkørslerne. Det har vi aftalt skal oprenses. Endvidere er det aftalt, at vi foretager det samme i de to afvandinggrøfter mellem Enebærvej og Blåbærvej samt grøften langs Blåbærvej/Soldalen.
Bestyrelsen mener, dette arbejde giver mening og vil lade det gennemføre i de øvrige grøfter. Dette arbejde vil blive gennemført i forbindelse med den årlige oprensning.
Dette tiltag vil betyde en ekstraomkostning i forhold til den budgetterede omkostning.
På bestyrelsens vegne, Aksel

Renovering af vandledninger

Brombærvej, Hybenvej, Hindbærvej, Rønnebærvej, Slåenvej samt Ved Volden


Projektet vil blive udført i 2 etaper. 1. etape vil blive styret underboring af nye ledninger i hele området og forventes afsluttet inden jul, 2. etape påbegyndes så snart vejret tillader det i 2021. Arbejdet begynder i starten af uge 46 og Første etape vil vare frem til 23. December 2020. Eventuelle spørgsmål kan rettes til driftsleder Jan Lyngberg på 2928 4361 Rørvig Vandværk I/S Vandværksvej 18 4581 Rørvig Mail: kontor@rorvigvand.dk Tlf: 59 91 83 82


Jagtborgs Grundejerforening, blev stiftet tirsdag den 21. april 1942, på Jernbanecafeen i Vanløse.

Veje under 4500 Nykøbing Sjælland hvor der er tinglyst medlemspligt af foreningen: Blåbærvej, Brombærvej, Enebærvej, Gyvelvej, Hindbærvej, Hybenvej, Koglevej, Mellemvej, Porsevej, Rønnebærvej, Rørvigvej 210, 227, 243, 249, Slåenvej, Tranebærvej, og Ved Volden.  Link til oversigtskort.Den gamle "Jagtborg" bygning, fra ca. 1870, ligger på sydsiden af Rørvigvej, mellem Hindbærvej og Rønnebærvej.

Aktuelle nyheder enten udsendes til den enkelte eller kan læses på vore facebook hjemmeside.

Ønsker du tilmelding til digital ordning, skriv til vores kasserer. Mailadresse under bestyrelses fanen. Husk at anføre, om du vil tilmeldes den digitale ordning i henhold til vedtægternes §18, (Benyttes til udsendelse af kontingentopkrævning og indkaldelse /referat af / til generalforsamling).