Jagtborg Grundejerforening

Skal Hovvig Afvandingslag overtage vedligeholdelsesansvaret for dræn og grøfter.

Jagtborgs Grundejerforening har modtaget vedhæftede mail fra Odsherred kommune vedrørende eventuel etablering af Hovvig Afvandingslag. En række grundejere har ligeledes modtaget brevet.

De medlemmer, der er omfattet af et eventuelt afvandingslag, er alle medlemmer syd for Rørvigvej samt enkelte medlemmer nord for Rørvigvej (som har grunde ud til Rørvigvej).

Det er bestyrelsens holdning, at enten tilslutter alle sig eller ingen gør (d.v.s. at foreningen fortsætter som hidtil). Dette spørgsmål må til sin tid afgøres ved en ekstraordinær generalforsamling.

Vi finder det imidlertid for tidligt at afgøre, før vi har yderligere information. For at skabe et solidt grundlag for at træffe beslutningen, vil bestyrelsen nedsætte et udvalg, hvor også de medlemmer, som er berørt af forslaget, deltager.

Bestyrelsen vil under alle omstændigheder holde medlemmerne løbende orienteret.

Information
32 12 77 65
Rønnebærvej 16, 4500 Nykøbing Sjælland
CVR: 21 56 06 18
Nyttige links
Menu
Copyright © 2021 Jagtborgs Grundejerforening
Cookie-og-privatlivspolitik
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram