Sidste nytPå 2020 generalforsamlingen blev Aksel Hansen valgt til ny formand.


Den nye bestyrelse finder du under fanen: "Bestyrelsen"

VIGTIG INFORMATION OM HEGN.
Hermed en opfriskning af hegnsreglerne for såvel nye som gamle medlemmer.
Efter praksis for hegnsloven, er hegn der er rykket mere end 1,75m ind på grunden ikke at betragte som et hegn der er omfattet af hegnsloven.
Når du planlægger at opføre et hegn, bør du gå ud fra, at der i hele Jagtborgs område er tingslyst servitutter, der er indskrænkende i forhold til hegnsloven.
Du kan IKKE gå ud fra, at blot du følger hegnsloven er alt i orden. Du bør tjekke servitutterne for din ejendom i Tingbogen, før du går i gang.
Der findes tre forskellige regler i Jagtborgs område, fordelt på fire forskellige servitutter. Som tommelfingerregel kan du bruge:

 •  Servitut 3030 af 25/1-1940.
 • Maksimum hegnshøjde 0,7m.
  Gælder for ca. 230 ejendomme. Alle veje syd for Rørvigvej undtagen "Enebærdalen"; Blåbærvej fra Rørvigvej til Mellemvej, Blåbærvej lige numre fra Mellemvej til skoven; Enebærvej fra Rørvigvej til Mellemvej; Mellemvej visse numre.

 •  Servitut 3116 af 24/12-1941.
 • Maksimum hegnshøjde 0,7m.
  Gælder for ca. 75 ejendomme. Blåbærvej ulige numre fra Mellemvej til skoven: Enebærvej fra Mellemvej til skoven; Porsevej fra Rørvigvej til Mellemvej; Porsevej lige numre fra Mellemvej til skoven; Mellemvej visse numre.

 •  Servitut 3840 af 19/12-1946.
 • Maksimum hegnshøjde 1,25m.
  Gælder for ca. 90 ejendomme. Porsevej ulige numre fra Mellemvej til skoven; Gyvelvej, Koglevej.

 •  Servitut 3326 af 16/3-1965.
 • Maksimum hegnshøjde 1,0m. Levende hegn dog 1,8m. Hegn mellem grunde skal være 5m fra vej.
  Gælder for ca. 45 ejendomme. "Enebærdalen", Brombærvej fra nummer 39; Tranebærvej.