Jagtborg Grundejerforening

Sidste nyt

Borgermøde om Afvandingsprojekt Hovvig.
Læs mere
Skal Hovvig Afvandingslag overtage vedligeholdelsesansvaret for dræn og grøfter.

Jagtborgs Grundejerforening har modtaget vedhæftede mail fra Odsherred kommune vedrørende eventuel etablering af Hovvig Afvandingslag. En række grundejere har ligeledes modtaget brevet. De medlemmer, der er omfattet af et eventuelt afvandingslag, er alle medlemmer syd for Rørvigvej samt enkelte medlemmer nord for Rørvigvej (som har grunde ud til Rørvigvej). Det er bestyrelsens holdning, at enten […]

Læs mere
Bestyrelsesmøde afholdt 23.08.2023.

Find referatet i kolonnen Om os.

Læs mere
Nye affaldsordninger 2023
Læs mere
Afbrændingsforbud i Odsherred kommune
Læs mere
Referat af generalforsamling i Jagtborgs Grundejerforening den 29. april 2023.
Læs mere
Bestyrelsesmøde holdt den 10. april 2023.

Læs referatet på Jagtborgs hjemmeside  → Om os  → bestyrelsesreferat.

Læs mere
GENERALFORSAMLING 2023.

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Jagtborgs Grundejerforening lørdag den 29. april 2023 kl. 10:00 i Rørvig Centret. Indkaldelse er sendt pr mail til alle de medlemmer, som vi har registreret med mailadresse. Pr. dags dato mangler kun 37 af vores 431 medlemmer at oplyse mailadresse. Vi opfordrer til, at disse 37 snarest sender deres […]

Læs mere
Bestyrelsesmøde holdt 5. februar 2023.

Læs referatet på Jagtborgs hjemmeside  → Om os  → bestyrelsesreferat.

Læs mere
Naturstyrelsen: Vi fælder udvalgte træer i urørte skove........

.....og giver plads til en rigere biodiversitet. Hvis Jagtborgs Grundejerforenings medlemmer undrer sig over, om en orkan for nylig er passeret igennem Sandflugtsplantagen, så er dette ikke tilfældet. Det er Miljøministeriet/Naturstyrelsen, der har været på spil - med ovenstående begrundelse. Man kan læse mere om urørte skove på nst.dk/uroertskov

Læs mere

Lokalplan for Rørvigvej

Odsherred Kommune har udarbejdet et forslag til lokalplan for en del af Rørvigvej. Planen kommer i høring fra 26. januar til 23. februar 2022.

På borgermødet vedrørende lokalplanen 3. november 2021 deltog vi og flere af Grundejerforeningerne fra området. Det viste sig, at vi har fælles interesse omkring lokalplanen, primært trafik og parkering. Vi har derfor indledt et samarbejde med Klitborg, Soldalen og Månedalen Grundejerforeninger. Det mener vi, giver større  vægt bag de ændringsforslag, vi eventuelt måtte have.

14. januar 2022

Tranebærvej

På grunde på Tranebærvej , der ligger ud mod Landkanalen, er der tinglyst en byggelinje på 35 meter. I tinglysningen er anført, at grundejerforeningen har påtaleret samt ret til sammen med kommunen at kunne give dispensation.

En grundejer har pålagt grundejerforeningen at bruge denne påtaleret. Grundejerforeningen har derfor set sig nødsaget til at lade en advokat gå ind i sagen.

Vi håber, at sagen løses i mindelighed. I modsat fald vil yderligere information tilgå medlemmerne.

7. november 2021

Borgermøde vedr. LOKALPLAN for Rørvigvej, 3. nov 2021.

Fra Jagtborg Grundejerforenings bestyrelse deltog formanden (Aksel Hansen) og næstformanden (Kirsten Parbo).

Mødet var fra Odsherreds kommunes side arrangeret med det formål at få beboernes/grundejerforeningernes ønsker, bekymringer m.v. som input til udarbejdelse af lokalplan for området omkring Rørvigvej.

Baseret på klager modtaget i forbindelse med den midlertidige tilladelse til Rørvig Street Food havde kommunen opdelt klagerne i 4 kategorier:

  • Trafik
  • Støj og lugt
  • Aktivitet og tidsrum
  • Udseende

Forsamlingen blev opdelt i 4 grupper, der hver fik et af ovennævnte emner. Vi (bestyrelsesrepræsentanterne) deltog i Trafikgruppen, hvor der var enighed om problemerne trafikhastighed og parkering. Vi gjorde opmærksom på, at problemerne med parkering på Rørvigvej ikke skulle løses ved at sende dem videre til vore sideveje.

Kommunen vil herefter udarbejde et lokalplanforslag, som bliver præsenteret i januar 2022. Herefter vil der være 4 ugers høring.

Resultatet af gruppearbejderne kan ses i vedhæftede pdf.

Derudover inviterer kommunen til at komme med input på borgerinddragelsesplatformen Odsherred borgernet.dk.

8. november 2021.

Affaldsordning

Den 21. oktober deltog formanden for bestyrelsen, Aksel Hansen, i borgermøde vedr. den nye affaldsordning, som træder i kraft den 21. januar 2023.

Det, der har vores interesse, er hvor mange affaldsbeholdere, hver matrikel skal have. Det vil enten blive 2 eller 4 affaldsbeholdere. Skal det være 2 affaldsbeholdere, vil der være behov for blandt andet "bobler" til glas og derudover fælles beholdere til flere matrikler.

Der var blandt grundejerforeningerne flertal for 2.

Det fremgik ikke tydeligt, hvor meget kommunen kan bestemme, og hvad de bliver dikteret. Endvidere er det selvfølgelig også et spørgsmål om økonomi.

Hvad koster det for grundejeren? Det er affaldsteamets vurdering, at 2 beholdere vil betyde en merudgift på ca. 500 kr, mens det for 4 vil være ca. 800 kr.

Da det var et orienteringsmøde med skønsmæssigt op mod 100 deltagere, var det næppe noget, der har indflydelse på den endelige beslutning.

Materialet fra præsentationen er vedhæftet:

12.11.2021

Information
32 12 77 65
Rønnebærvej 16, 4500 Nykøbing Sjælland
CVR: 21 56 06 18
Nyttige links
Menu
Copyright © 2021 Jagtborgs Grundejerforening
Cookie-og-privatlivspolitik
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram