Jagtborgs historie

Oprindeligt har hele området mellem Nykøbing og Rørvig fungeret som overdrev.
En vis entreprenør Niels Nielsen, opkøber store dele af arealerne i begyndelsen af 1900-tallet, og noget af det bruger han til andejagt, og deraf kommer navnet "Jagtborg". Selve "Jagtborg" huset er opført ca. 1870, og har sammen med Lyngkroen, i lange tider været de eneste bygninger på landevejen mellem Nykøbing og Rørvig. Hvornår huset får navnet "Jagtborg" vides ikke med sikkerhed. Der kunne skrives bøger om dette, og det er der faktisk også gjort. Foreningen har selv udgivet en bog om Jagtborgs historie,

Jagtborg - en sommerhusudstykning i Odsherred og dens historie.

Bogen er skrevet af en af foreningens medlemmer, Helge Hagemann. Bogen er i 2005 sendt gratis til alle foreningens medlemmer, og sendes med velkomstbrevet til nye medlemmer.

Neden for et par billeder fra bogen.


 Hvem ved, måske blev udekøkkenet opfundet i Jagtborg!