Jagtborg Grundejerforening

Bestyrelsesmøde har været afholdt 07.04.2024.

Find referatet i rubrikken: Om os - bestyrelsesreferat.

Find referatet i rubrikken Om os - bestyrelsesreferat.

Hvis det skulle være undgået medlemmernes opmærksomhed, at der er penge at hente hos Andel, så se her:

Tjek din adresse, og se, om du kan få udbetalt 2.500 kroner.

Du kan få udbetalt 2.500 kroner, hvis du bor, har sommerhus eller virksomhed i Nordvest-, Vest-, Midt-, Sydsjælland eller Lolland-Falster og øerne. Så er du nemlig andelshaver i Andel.

Du skal logge ind med MitID og sige ‘ja tak’ inden den 31. maj 2024, hvorefter det ikke længere er muligt at få pengene udbetalt. Pengene udbetales til NemKonto og beskattes som personlig B-indkomst.

Den megen regn har givet høj vandstand i grøfterne og sat vores pumpestation og udløb under pres.

Entreprenøren er i gang ved udløbet, og vi satser på, at pumperne klarer det fornødne.

Fyrværkeri / raketter ikke tilladt: Der er potentiel brandfare i en skovbund, i stråtage, træbygninger etc. OGSÅ selv om det i den seneste tid har regnet en hel del.Vi håber, at spor 4 snart er farbart igen.

Pumpestationen

Bestyrelsen fik i dag (29.12.) en alarmmelding om, at den ene pumpe ikke fungerede, fordi vandet stod meget højt i pumpebrønden.

Vores pumpereparatør har været ude i eftermiddag, og nu kører pumperne igen😄.

Jagtborgs Grundejerforening har modtaget vedhæftede mail fra Odsherred kommune vedrørende eventuel etablering af Hovvig Afvandingslag. En række grundejere har ligeledes modtaget brevet.

De medlemmer, der er omfattet af et eventuelt afvandingslag, er alle medlemmer syd for Rørvigvej samt enkelte medlemmer nord for Rørvigvej (som har grunde ud til Rørvigvej).

Det er bestyrelsens holdning, at enten tilslutter alle sig eller ingen gør (d.v.s. at foreningen fortsætter som hidtil). Dette spørgsmål må til sin tid afgøres ved en ekstraordinær generalforsamling.

Vi finder det imidlertid for tidligt at afgøre, før vi har yderligere information. For at skabe et solidt grundlag for at træffe beslutningen, vil bestyrelsen nedsætte et udvalg, hvor også de medlemmer, som er berørt af forslaget, deltager.

Bestyrelsen vil under alle omstændigheder holde medlemmerne løbende orienteret.

Find referatet i kolonnen Om os.

Information
32 12 77 65
Rønnebærvej 16, 4500 Nykøbing Sjælland
CVR: 21 56 06 18
Nyttige links
Menu
Copyright © 2021 Jagtborgs Grundejerforening
Cookie-og-privatlivspolitik
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram