Jagtborg Grundejerforening

Borgermøde om Afvandingsprojekt Hovvig.

Jagtborgs Grundejerforening har modtaget vedhæftede mail fra Odsherred kommune vedrørende eventuel etablering af Hovvig Afvandingslag. En række grundejere har ligeledes modtaget brevet.

De medlemmer, der er omfattet af et eventuelt afvandingslag, er alle medlemmer syd for Rørvigvej samt enkelte medlemmer nord for Rørvigvej (som har grunde ud til Rørvigvej).

Det er bestyrelsens holdning, at enten tilslutter alle sig eller ingen gør (d.v.s. at foreningen fortsætter som hidtil). Dette spørgsmål må til sin tid afgøres ved en ekstraordinær generalforsamling.

Vi finder det imidlertid for tidligt at afgøre, før vi har yderligere information. For at skabe et solidt grundlag for at træffe beslutningen, vil bestyrelsen nedsætte et udvalg, hvor også de medlemmer, som er berørt af forslaget, deltager.

Bestyrelsen vil under alle omstændigheder holde medlemmerne løbende orienteret.

Find referatet i kolonnen Om os.

Læs referatet på Jagtborgs hjemmeside  → Om os  → bestyrelsesreferat.

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Jagtborgs Grundejerforening lørdag den 29. april 2023 kl. 10:00 i Rørvig Centret.

Indkaldelse er sendt pr mail til alle de medlemmer, som vi har registreret med mailadresse. Pr. dags dato mangler kun 37 af vores 431 medlemmer at oplyse mailadresse. Vi opfordrer til, at disse 37 snarest sender deres mailadresse til: kirstenp@jagtborg.dk

Læs referatet på Jagtborgs hjemmeside  → Om os  → bestyrelsesreferat.

.....og giver plads til en rigere biodiversitet.

Hvis Jagtborgs Grundejerforenings medlemmer undrer sig over, om en orkan for nylig er passeret igennem Sandflugtsplantagen, så er dette ikke tilfældet. Det er Miljøministeriet/Naturstyrelsen, der har været på spil - med ovenstående begrundelse.

Man kan læse mere om urørte skove på nst.dk/uroertskov

Information
32 12 77 65
Rønnebærvej 16, 4500 Nykøbing Sjælland
CVR: 21 56 06 18
Nyttige links
Menu
Copyright © 2021 Jagtborgs Grundejerforening
Cookie-og-privatlivspolitik
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram