Bestyrelsen


Ejendomsmægler: Salgsoplysninger, kontakt vores kasserer på kasserer@ja....dk hvor ja....dk erstattes med jagtborg.dk.
HUSK AT RÅDGIVE KØBERE OM SERVITUT VEDRØRENDE blandt andet HEGN.

Veje: kontakt Hans Thaysen.

Grøfter, udløb, og pumpestation: kontakt Aksel Hansen.

Hvis du vil skrive til os skal ja......dk rettes til jagtborg.dk

Bestyrelsen består af en formand, og to medlemmer, som vælges i lige kalenderår, for to år,
og en kasserer og et bestyrelsesmedlem, der vælges i ulige kalenderår, ligeledes for to år.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær.
Der er to suppleanter for bestyrelsesmedlemmerne, der begge vælges for et år ad gangen.
Desuden vælges to revisorer, og en revisorsuppleant, alle tre, for et år ad gangen.

 


Bestyrelsesformand
Aksel Hansen
Blåbærvej 56,
4500 Nykøbing Sj.
2121 5138
E-mail:
bestyrelsesformand@ja....dk  Bestyrelsesmedlem
Henrik Brade Johansen    
Åbrinken 4
2830 Virum
4078 1025
E-mail:
henrik@ja....dk    
Blåbærvej 62Bestyrelsesmedlem
Hans Thaysen
Porsevej 54
4500 Nyk. Sj.
4093 2488
E-mail:
hans@ja....dk     


Kasserer                
Ole Iversen
Einarsvej 16,
2800 Kgs. Lyngby
3134 1400
E-mail:
kasserer@ja.....dk            
Koglevej 37
3134 1400 Telefontid man. 18.30 - 20.00.            

Bestyrelsesmedlem
Kirsten Parbo    
Enebærvej 37
4500 Nyk. Sj.Suppleanter valgt i 2020:


Bestyrelsessuppleant
Lone Røhmann
Blåbærvej 49
4500 Nyk. Sj.

E-mail:                            Bestyrelsessuppleant
Kirsten Lindahl    
Blåbærvej 7
4500 Nyk. Sj.