Forsiden


Der er stadig plads til at blive optaget på maillisten, som bruges til at udsende aktuelle nyheder.
Skriv til kasserer@jagtborg.dk. Husk at anføre, om du vil tilmeldes den digitale ordning efter vedtægternes §18, til kontingentopkrævning og indkaldelse og referat til generalforsamling.

Jagtborgs Grundejerforening, blev stiftet tirsdag den 21. april 1942, på Jernbanecafeen i Vanløse. Følgende veje i postdistrikt 4500 Nykøbing Sjælland, indgår i foreningens område: Blåbærvej, Brombærvej, Enebærvej, Gyvelvej, Hindbærvej, Hybenvej, Koglevej, Mellemvej, Porsevej, Rønnebærvej, Rørvigvej 210, 227, 243, 249, Slåenvej, Tranebærvej, og Ved Volden.
Der er tinglyst medlemspligt. For ejendomme ustykket fra 20cn og 21ap (Koglevej, Gyvelvej, Porsevej, og vestlig del af Mellemvej) findes dette i 20_N_674 af 18/12-1946; bemærk maks. hegnshøjde 1,25m.
For resten af området, udstykket fra 2b, 3d, og 8h, findes dette i 20_J_82 af 25/1-1940; bemærk maks. hegnshøjde 0,7m. Se oversigtskort.


Den gamle "Jagtborg" bygning, fra ca. 1870, ligger på sydsiden af Rørvigvej, mellem Hindbærvej og Rønnebærvej.


OBS! Sponsorlink. 10% rabat på træbeskyttelse, og andre malervarer.

HVITFELDT V/PER HANSEN tilbyder Jagtborgs medlemmer 10% rabat på alle malervarer, mod forevisning af dokumentation for medlemsskab. Rabatordningen for Jagtborgs medlemmer, kan ikke anvendes samtidig med andre rabatordninger.
Hvitfeldt tilbyder kvalitetsprodukter fremstillet på egen fabrik. Se hjemmesiden på www.hvitfeldt.net
Gode parkeringsforhold foran butikken på Slotsherrensvej 146, 2720 Vanløse.